nabídka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

V horní části si zvolte v jedné z oblastí výpočet:

 • počítače
  • množství dat - převody jednotek množství dat (b, kb, Mb, Gb, Tb, B, kB, MB, GB, TB)
  • rychlost připojení - převody jednotek rychlosti přenosů dat (bps, kbps, Mbps, Gbps, Tbps, B/s, kB/s, MB/s, GB/s, TB/s)
 • fyzika
  • čas - převody jednotek času (ms, s, min, h, den, týden, měsíc, rok, století, milenium)
  • délka - převody jednotek délky (nm, μm, mm, cm, dm, m, km, in, ft, yd, lea, mi, n.m.)
  • hmotnost - převody jednotek hmotnosti (mg, g, dkg, kg, q, t, lb, oz, tr, oz, st, Kt)
  • hustota - převody jednotek hustoty (g/cm³, g/m³, mg/m³, kg/m³, oz/gal, lb/gal, lb/cu, in, lb/cu, ft, lb/cu, yd)
  • objem - převody jednotek objemu (mm³, ml, cm³, l, dm³, hl, m³, fl, oz, ounce, gallon, barell, cu in, cu ft, cu yd)
  • plošný obsah - převody jednotek plošného obsahu (mm², cm², dm², m², km², a, ha, acre, sq in, sq ft, sq yd, mile²)
  • práce (energie) - převody jednotek práce (energie) (J, kJ, MJ, GJ, BTU, cal, kcal, eV, Wh, kWh, MWh)
  • rychlost - převody jednotek rychlosti pohybu (m/s, km/h, m/min, fps, fph, MPH, kn, Ma, c, Bz)
  • síla - převody jednotek síly (mN, N, kN, kp, dyn, lbf, pdl)
  • teplota - převody jednotek teploty (°C, °F, K, °R, trojný bod vody)
  • tlak - převody jednotek tlaku (Pa, hPa, atm, bar, mbar, kg/m², N/m², mm H2O, mm Hg, Torr)
  • výkon - převody jednotek výkonu (mW, W, kW, GW, k, hp, erg/s)
 • matematika
 • finance
  • cena energie - převody jednotek ceny energie (Kč/J, Kč/kJ, Kč/MJ, Kč/GJ, Kč/BTU, Kč/cal, Kč/kcal, Kč/eV, Kč/Wh, Kč/kWh, Kč/MWh)
  • světové měny - převody měn online
 • užitečné
  • BMI, ideální váha - kalkulátor pro výpočet ideální váhy dětí, mládeže a dospělých
  • kalorický kalkulátor - výpočet plánu redukce nadváhy a optimálního množství přijaté energie
  • GPS, souřadnice - nástroj pro převod desetinné gps polohy do zeměpisné šířky a délky ve stupních, minutách a vteřinách, ... a obráceně.
  • vzdálenost televizoru - jednoduchý nástroj pro výpočet optimální vzdálenosti a úhlopříčky televizoru.