ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

práca (energia)


 
ADSRESPONPREVODY

Nehľadáte náhodou prevody ceny energie?

Fyzikálna veličina práca má značku A, je určená súčinom sily a dráhy A=F.s, práca je skalárna veličina.

Základnou jednotkou práce je joule (J, čítajte džaul). Prácu 1 joulu vykoná teleso, ktoré silou 1 newtona posunie iné teleso po dráhe 1 metra, ak dráha leží v smere pôsobiacej sily.

Často sa pre prácu užívajú jednotky odvodené z výkonu P, pre prácu platí A=P.t, najpoužívanejším jednotkami sú wattsekunda (Ws, 1Ws=1J), kilowattthodina (kwh, 1kwh=3 600 000J).