ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

plošný obsah


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina plošný obsah má značku S.

Základnou jednotkou obsahu je štvorcový meter (m²), štvorcový meter je plošný obsah štvorca o strane 1 metra.

Z čiastkových jednotiek sa používajú milimeter štvorcový (mm², 1mm²=0,000 001m²), centimeter štvorcový (cm², 1cm²=0,0001m²), decimeter štvorcový (dm², 1dm²=0,01m²), platí 1m²=100dm²=10 000cm²=1 000 000mm²

Násobnou jednotkou je hektár (ha, 1ha=10 000m²) a kilometer štvorcový (km², 1km²=100ha=1 000 000mm²).

Obsahy niektorých obrazcov určíme výpočtom, pri nepravidelných obrazcov môžeme obsah určiť približne pomocou čtverečkového papiera.