ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

rýchlosť pripojenia 

Touto rýchlosťou budete sťahovať:

email 10kB ?
fotka 1MB ?
pesnička 5MB ?
diel seriálu 200MB ?
film 700MB ?
DVD 4GB ?
ADSRESPONPREVODY

Základnou jednotkou rýchlosti pripojenia je bps (bit za sekundu). Ak sa dáta prenášajú rýchlosťou jeden bit za sekundu znamená to, že sa za jednu sekundu prenesie hodnota 0 alebo 1. Častejšie dnes používame vedľajšie jednotky kilobit za sekundu (kbps), megabit za sekundu (Mbps), gigabit za sekundu (Gbps). Pretože aj tu platí možnosť prepočtu kilo rovné 1024 alebo 1000, je nutné si uvedomiť, že väčšinou 1kbps=1024bps a 1Mbps=1048576bps (1024x1024).

Pre ľahšiu predstavu sa často udáva prenosová rýchlosť v byte za sekundu (B/s) a jej násobkoch. Pretože jeden byte predstavuje číslo v rozsahu 0. .255 (alebo tiež znak z ASCII tabuľky znakov), 1B/s predstavuje rýchlosť prenosu jedného znaku za sekundu. Pre rýchlejšie prenosy sa dnes samozrejme používajú násobky kilobyte za sekundu (kB/s), megabyte za sekundu (MB/s), atď.

V závislosti na prenosovej technológii dosahujeme približne tieto rýchlosti prenosov dát:

telefónny modem32kbps
EDGE200kbps
WiFi20Mbps
3G40Mbps
ethernetová sieť100Mbps/1Gbps
optický kábel30Gbps

Takmer nikdy sa dáta neprenášajú v „čistej“ podobe. Prenášané dáta musia navyše obsahovať doplňujúce informácie (napríkad čo sa odkiaľ a kam prenáša) atď. Ak teda budete prenášať súbor o určitej veľkosti po Internete, prenáša sa vždy o niečo väčší objem dát. Výhodou je, že sa dáta často prenášajú v komprimovanej podobe, to samozrejme prenos urýchli.