ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

výkon


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina výkon má značku P, je určená podielom práce a času P=A/t, výkon je skalárna veličina.

Základnou jednotkou výkonu je watt (W, 1W=1VA). Zariadenie má výkon 1 wattu, ak vykoná prácu 1 joulu za 1 sekundu.

Väčšou užívanou jednotkou je kilowatt (kW, 1kW=1000W).

Zo starších jednotiek sa užíva metrická konská sila (k, kôň, 1k=735,4988W). Ďalšia užívaná jednotka je mechanická konská sila (hp - horse power, 1hp=745,7W) je približne rovná jednotke kôň a elektrická konská sila (hp el=746W).