ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

hustota


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina hustota má značku ρ, je definovaná ako podiel hmotnosti a objemu ρ=m/V.

Základnou jednotkou hustoty je kilogram na meter kubický (kg/m³).

Z čiastkových a násobných jednotiek sú používané gram na centimeter kubický (g/cm³, 1g/cm³=1000kg/m³), kilogram na decimeter kubický (kg/dm³, 1kg/dm³=1000kg/m³), tona na meter kubický (t/m³, 1t/m³=1000kg/m³).

Hustotu stanovíme tak, že určíme hmotnosť a objem daného telesa, výpočtom potom stanovíme ρ. Ak je teleso nerovnorodé, určuje podiel hmotnosti a objemu priemernú hustotu (určuje sa napríklad u ponorky).