ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

objem


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina objem má značku V.

Základnou jednotkou objemu je kubický meter (m³). Kubický meter je objem kocky s hranou 1 metra.

Z čiastkových a násobných jednotiek objemu sú užívané milimeter kubický (mm³, 1mm³=0,000 000 001m³), centimeter kubický (cm³, 1cm³=0,000 001m³), decimeter kubický (dm³, 1dm³=0,001m³), platí 1m³=1000dm³=1 000 000mm³

Vedľajšou užívanou jednotkou je liter (l), v praxi sa používa pre meranie objemov kvapalín a sypkých látok, platí 1l=1dm³. Z litra sú odvodené jednotky mililiter (ml, 1ml=0,001l=0,000 001m³), centiliter (cl, 1cl=0,01l=0,000 01m³), deciliter (dl, 1dl=0,1l=0,000 1m³), hektoliter (hl, 1hl=100l=0,1m³). Platí 1l=10dl=100cl=1000ml a 1cm³=1ml.

Objem meriame pomocou odmerných nádob: odmerných valcov, odmeriek, pipiet a byriet.