nu Prevody rímskych číslic online - Prevod I V X L C D M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

rímske číslice


 
ADSRESPONPREVODY

Rímska číselná sústava je nepozičná číselná sústava. Prirodzená čísla sa zapisujú pomocou rímskych číslic predstavovaných siedmy znakmi:

I1
V5
X10
L50
C100
D500
M1000

Pre zápis ďalších prirodzených čísel platia tieto pravidlá:

  • čísla zapísaná rovnakými znakmi vedľa seba sa sčítajú
  • ak je znak menšieho čísla napísaný za znakom väčšieho čísla, potom sa obe tieto čísla sčítajú
  • ak je znak väčšieho čísla napísaný za znakom menšieho čísla, potom od väčšieho sa odčíta menšie číslo
  • znaky I, X, C sa môžu opakovať najviac trikrát; znaky V, L, D sa v každom čísle vyskytujú najviac raz; znak M sa môže opakovať v ľubovoľnom počte