ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

V hornej časti si zvoľte v jednej z oblastí výpočet:

 • počítače
  • množstvo dát - premeny jednotiek množstva dát (b, kb, Mb, Gb, Tb, B, kB, MB, GB, TB)
  • rýchlosť pripojenia - premeny jednotiek rýchlosti prenosov dát (bps, kbps, Mbps, Gbps, Tbps, B/s, kB/s, MB/s, GB/s, TB/s)
 • fyzika
  • čas - premeny jednotiek času (ms, s, min, h, deň, týždeň, mesiac, rok, storočie, milénium)
  • dĺžka - premeny jednotiek dĺžky (nm, μm, mm, cm, dm, m, km, in, ft, yd, lea, mi, n.m.)
  • hmotnosť - premeny jednotiek hmotnosti (mg, g, dkg, kg, q, t, lb, oz, tr, oz, st, Kt)
  • hustota - premeny jednotiek hustoty (g/cm³, g/m³, mg/m³, kg/m³, oz/gal, lb/gal, lb/cu, in, lb/cu, ft, lb/cu, yd)
  • objem - premeny jednotiek objemu (mm³, ml, cm³, l, dm³, hl, m³, fl, oz, ounce, gallon, barell, cu in, cu ft, cu yd)
  • plošný obsah - premeny jednotiek plošného obsahu (mm², cm², dm², m², km², a, ha, acre, sq in, sq ft, sq yd, mile²)
  • práca (energia) - premeny jednotiek práce (energie) (J, kJ, MJ, GJ, BTU, cal, kcal, eV, Wh, kWh, MWh)
  • rýchlosť - premeny jednotiek rýchlosti pohybu (m/s, km/h, m/min, fps, fph, MPH, kn, Ma, c, Bz)
  • sila - prevody jednotiek sily (mN, N, kN, kp, dyn, lbf, pdl)
  • teplota - premeny jednotiek teploty (°C, °F, K, °R, trojný bod vody)
  • tlak - premeny jednotiek tlaku (Pa, hPa, atm, bar, mbar, kg/m², N/m², mm H2O, mm Hg, Torr)
  • výkon - prevody jednotiek výkonu (mW, W, kW, GW, k, hp, erg/s)
 • matematika
 • financie
  • cena energie - premeny jednotiek ceny energie (€/J, €/kJ, €/MJ, €/GJ, €/BTU, €/cal, €/kcal, €/eV, €/Wh, €/kWh, €/MWh)
  • svetové meny - prevody mien online
 • užitočné
  • BMI, ideálna váha - kalkulátor pre výpočet ideálnej váhy detí, mládeže a dospelých.
  • kalorický kalkulátor - výpočet plánu redukcie nadváhy a optimálneho množstva prijatej energie
  • súradnice - nástroj pre prevod desatinné zemepisnej šírky a dĺžky na stupne, minúty a sekundy, ... a naopak.
  • vzdialenosť tv - jednoduchý nástroj pre výpočet optimálnej vzdialenosti a uhlopriečky televízora.