v Premeny jednotiek hmotnosti - Premena mg g dkg kg q t lb oz tr oz st Kt
ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

hmotnosť


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina hmotnosť má značku m.

Základnou jednotkou hmotnosti je kilogram (kg), ten je definovaný ako hmotnosť medzinárodného prototypu kilogramu, ktorý je uložený v Medzinárodnom úrade váh a mier. Kilogram vznikol v rovnakej dobe ako meter, mal byť definovaný ako hmotnosť 1dm³ vody o najväčšej hustote.

Z čiastkových jednotiek dĺžky sú používané miligram (mg, 1mg=0,000 001kg) a gram (g, 1g=0,001kg). Z násobných jednotiek sa používa tona (t, 1t=1000kg). Anglického pôvodu sú libra (lb), unce (oz).

K vážení používame v laboratóriách rovnoramenné alebo analytické váhy. V bežnom živote potom kuchynské, obchodné, minciere, plošinové, osobné váhy. Presné tenzometrické váhy pracujú na princípe zmerania deformácie spôsobné tiažou váženého predmetu.